Home » Algemene voorwaarden & annuleringskosten

Algemene voorwaarden & annuleringskosten

 

Om de massage/behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een massage, lichaamspakking of warmtetherapie met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste lichaamspakking, massage of warmtetherapie zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/lichaamspakking/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/lichaamspakking/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage/lichaamspakking/behandeling aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Massagepraktijk TotallyZenn zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Massagepraktijk TotallyZenn onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Sportmassage, Bindweefselmassage, Magnesiummassage, Lichaamspakkingen of Warmtetherapie.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagepraktijk TotallyZenn en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Massagepraktijk TotallyZenn is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Totallyzenn is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.  Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, wordt ik met een probleem opgezadeld.  Vaak is het dan te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Massagepraktijk TotallyZenn en ik verwacht dat ook van u.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 • Massagepraktijk TotallyZenn behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

 

- Een afspraak kunt u afzeggen of verplaatsen op de volgende manieren:

* Telefonisch via 06-36485510

* Via het contactformulier op deze website

* Per email: info@totallyzenn.com

 

Bij een geboekte afspraak zonder afzegging of een afzegging minder dan 24 van tevoren worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht en krijgt u een factuur toegestuurd.